Chỉ đạo tổ chức đại hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023

16.08.2018


Sáng ngày 16/8/2018, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật về việc chuẩn bị đại hội Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chỉ đạo tổ chức đại hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023


Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố chủ trì cuộc họp.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật, NSNA Ông Văn Sinh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật nhiệm kỳ 2018 - 2023 về các nội dung: văn kiện đại hội, dự kiến cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, thời gian tiến hành đại hội... Các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật đã phát biểu nhiều vấn đề bổ sung nội dung báo cáo của chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng Hội vững mạnh trong nhiệm kỳ đến.

 

 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội cũng đã có những ý kiến góp ý về nội dung và công tác tổ chức đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật, trong đó chú trọng đến Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề án nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ mới để đảm bảo dân chủ, nghiêm túc và hiệu quả.

 

 

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã kết luận và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật những nội dung trọng tâm cho việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

-Thời gian tổ chức đại hội trù bị vào ngày 11/10/2018 và đại hội chính thức vào ngày 12/10/2018.

- Địa điểm tổ chức đại hội tại Hội trường Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật.

- Hoàn chỉnh văn kiện đại hội gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo của Ban kiểm tra, Điều lệ Hội (nếu có sửa đổi), Nghị quyết đại hội.

- Thống nhất đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số lượng 05 thành viên, theo cơ cấu dự kiến 03 thành viên trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2018 và 02 thành viên mới tham gia Ban Chấp hành lần đầu. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đảm bảo theo Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 12/7/2018 về đại hội các hội chuyên ngành và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

- Thống nhất với đánh giá tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 về thành tựu hoàn thành nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội III đề ra, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật đã có nhiều hoạt động khởi sắc, phát huy tốt trên các mặt xã hội hóa trong việc tổ chức hoạt động triển lãm, cuộc thi, thâm nhập thực tế sáng tác tại địa phương, đặc biệt có nhiều Hội viên đạt các giải thưởng lớn của quốc gia và quốc tế, kết nạp được nhiều Hội viên mới, các Câu lạc bộ hoạt động sôi nổi có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội; về tồn tại cần khắc phục là chưa quan tâm phát triển mảng lý luận - phê bình và truyền dạy, vấn đề tác quyền còn nhiều bất cập; về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến phải tiếp tục phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ qua đồng thời chú trọng xây dựng ban chấp hành trẻ hóa, đoàn kết, chú ý phát triển mảng lý luận - phê bình, xây dựng thêm các Câu lạc bộ, đặc biệt là Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ, tổ chức các lớp tập huấn, chú trọng tổ chức các triển lãm ảnh cá nhân.

 

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật sẽ triển khai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

 

Đinh Trang