Chiều – Thơ Nguyễn Phương Liên

10.09.2017

Em ngồi

nhặt

ánh nắng chiều

Nhạt nhòa

sưởi ấm

bao điều vu vơ 

Chiều – Thơ Nguyễn Phương Liên

Em ngồi

đếm

mấy vần thơ

Chiều nghiêng

bóng đổ

ngẩn ngơ em ngồi Cánh diều

chở gió về xuôi

Chiều nao nao nhớ

cái hồi tí teo

Chợ quê

bóng ngả sang chiều

Bờ đê

ngóng mẹ

bao điều nhớ ghi

 

Vẫn chiều

chẳng khác mọi khi

Mà sao

đôi mắt

hàng mi ướt đầm.

 

N.P.L