Chùm thơ Lê Huy Hạnh

03.10.2012

...

Bằng lăng xanh bóng bên đường ấy

Hương xuân thoảng nhẹ ngất ngây say

...

Chùm thơ Lê Huy Hạnh

Dấu môi

 

Khuya. Mưa. Tôi về Hà Tĩnh

Gió lay lạnh cả bóng người

Và em chừng như đã ngủ

Giọt buồn còn vương dấu môi.

 

Ngất ngây

 

Bằng lăng xanh bóng bên đường ấy

Hương xuân thoảng nhẹ ngất ngây say

Người xa ừ nhỉ người xa ngái

Chợt nghe nỗi nhớ níu bàn tay.

 

Rút từ tập: Chỉ một mình em (NXB Đà Nẵng – 2012)