Cơn mớ lội ngược dòng - Phương Uy

08.04.2014
...

Đá toát mồ hôi huyết dụ

vẳng tiếng ca nguyện cuối ngày

mảnh thời gian màu tàn thuốc

nối giọt buồn trên tay

..

Cơn mớ lội ngược dòng - Phương Uy

Cơn mớ lội ngược dòng

bờ lau lách cũ

tà dương son lời hẹn trăng rằm

cơn đau chập chờn màu bóng rũ

loang dần trên tịch mịch thâm căn

ngách tối

khói nhang trầm tự vẫn

đền đài phế tích ru hời

hanh hao chiều vắng gió

hồn liễu căm căm.

 

Đá toát mồ hôi huyết dụ

vẳng tiếng ca nguyện cuối ngày

mảnh thời gian màu tàn thuốc

nối giọt buồn trên tay

 

Cơn mớ lội ngược dòng

mắt em xanh ngời mị hoặc

băng phiến lòng người đối mục

nhập siêu mộng mỵ trăm năm

miền không gian không màu

chảy máu bùn non cơn mưa tạnh

nhớ ngây dại một bàn tay

nuốt lạnh quá khứ ô cửa trống

chiều mù không mây.

 

Cơn mơ chấp chới

cánh diều lên quá cao và đứt dây

ngày trôi nhanh

đời nhau không buộc chặt

nụ môi nhiệt hạch loang dần

ố đỏ

cơn đau nào gánh dùm nhau?

 

Thôi cứ tái tê mùa gió lộng

giọt mưa rơi ướt mắt gầy

cà phê loang khói mỏng

thôi cứ trả ngày cho cạn

mọc giữa quá khứ một nhánh buồn (*)

niềm vui không có trong tiền kiếp

tìm chi được một vòng ôm?

-----------------

Ý thơ K. Lan

P.U

Nguồn: vanvn.net