Đang già đi nỗi đau khát sống – Thơ Đinh Thị Như Thúy

12.08.2016

Thật sự muốn thoát những ám ảnh nặng nề
Sợ cảm giác loanh quanh trôi
Trên những con đường kéo dài, kéo dài
Phía xa kia
Ngôi nhà chung của loài người đang đón đợi 

Đang già đi nỗi đau khát sống – Thơ Đinh Thị Như Thúy


Vậy mà vẫn còn thời gian để nhớ nhung

Một con người một lấp đầy khoảng trống

Thôi cười vào những nhịp đập hỗn mang

Đang già đi nỗi đau khát sống

 

Có thể số phận đã chọn

Ngày ra đi.


Đ.T.N.T