Đóa phù dung - Trần Trình Lãm

15.08.2019

Ngày đã qua

và mùa cũng hết

Còn lại

những điều chưa nói của mình

Ấy là khi hoàng hôn vừa thắp

Người vời vợi lần đi

Đóa phù dung - Trần Trình Lãm

Có những lúc không ai bảo gì

Cứ vậy đứng nhìn trời

lặng bặt

Bên phố cổ thêu thùa

sương nhạt

Thời gian trôi là lượt

rêu chùng

 

Ta chạm vào một đóa phù dung

Hồng rất khẽ

cơ hồ mộng mị

Mùa huyễn hoặc hương trôi

nhè nhẹ

Rụng

ngoài hiên từng giọt mưa mềm

 

Rồi một ngày bên phố

người thưa

Ta ngồi nhặt vài câu thơ vụng cũ

Vai ai gầy cứ về theo phía ấy

Với hoàng hôn tàn

vỡ

đóa phù dung

                          
T.T.L