Ga tình yêu – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

08.03.2018

Con tàu đến rồi đi không tiễn biệt
Em rời ga mang theo những hẹn hò
Ta ướt sũng một đêm mưa xứ Huế
Rắc nỗi buồn xuống góc phố không tên
Đã hẹn nhau cùng một chuyến tàu đêm
Tình yêu mỏng như một làn tóc rối
Em không Huế nên đời tĩnh lặng
Mưa rơi nhoà trong môi mắt người xa 

Ga tình yêu – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

Lỗi với hẹn hò. Lỗi với chính ta

Lỗi với tình yêu mà em không có tội

Lỗi với một người trắng đêm thức đợi

Con tàu nào mai ấy... rời ga?

 

N.T.A.Đ