Gửi chiều cho anh – Thơ Phương Lan

29.01.2018

Gửi anh

một chút nắng hồng

một con đò nhỏ

sang sông

mỗi chiều

Gửi chiều cho anh – Thơ Phương Lan

Gửi anh

chút gió hiu hiu

chút mây lãng đãng

chút chiều

... bâng khuâng

 

Gửi anh

chút men lâng lâng

chút nho đã ủ

Chiều say

say

chiều.

 

P.L