Mái nhà tranh - Dương Văn Bảy

02.10.2014
....
Có trà có rượu vui câu chuyện
Chút giận chút hờn chóng bỏ qua
Vốn biết cuộc đời là cõi tạm
Dành lòng thương nhớ cháu con xa
...

Mái nhà tranh - Dương Văn Bảy

Một mái nhà tranh dựng để mà...
Người thương xin hãy ghé chơi qua
Nghe câu ác ý lòng không động
Một tiếng thân tình cũng cười xòa
Có trà có rượu vui câu chuyện
Chút giận chút hờn chóng bỏ qua
Vốn biết cuộc đời là cõi tạm
Dành lòng thương nhớ cháu con xa...

D.V.B

Nguồn: vnexpress.net