Hội Nhà văn Đà Nẵng họp bàn kế hoạch tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI

29.11.2012
Ngày thơ Việt Nam được tổ chức hằng năm đã trở thành sự kiện văn hóa được cả nước quan tâm. Năm nay, Ngày hội thơ ca Việt Nam lần thứ XI trên cả nước vào dịp Tết Nguyên tiêu xuân Quý Tị (ngày rằm tháng Giêng năm 2013) mang chủ đề “Tuổi trẻ và Tổ Quốc”; trong đó tuổi trẻ trí thức, tuổi trẻ học đường với thi ca và tình yêu Tổ Quốc sẽ là âm hưởng chủ đạo. Đây cũng là sự hưởng ứng, ủng hộ quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong chủ trương mang tính chiến lược – Đổi mới toàn diện nền giáo dục nước ta để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI (khóa XI).

Hội Nhà văn Đà Nẵng họp bàn kế hoạch  tổ chức Ngày thơ  Việt Nam lần thứ XI

Hội Nhà văn thành phố đã họp bàn kế hoạch tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI tại Đà Nẵng. Với tinh thần phát huy kết quả của Ngày thơ Việt Nam đã tổ chức tại Đà Nẵng các năm  trước,  tiếp  tục  đổi mới nội dung, hình thức và phương thức thực hiện bằng việc phối hợp trên tinh thần xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật, Hội Nhà văn thành phố đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Đại học Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Sư đoàn 375 phòng không, CLB Áo trắng cùng tổ chức nhằm tập hợp đối tượng trẻ và bộ đội tham gia các hoạt động thơ, trình diễn thơ, giao lưu thơ trong chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI tại Đà Nẵng theo chủ trương của Hội Nhà văn Việt Nam.

Văn Như