Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị giới thiệu tác phẩm chất lượng để xét giải thưởng năm 2023

26.06.2023
P.V
Hội Nhà văn Việt Nam vừa có công văn số 48/HNV ngày 22/6/2023 về việc giới thiệu tác phẩm chất lượng để xét giải thưởng văn học năm 2023.

Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị giới thiệu tác phẩm chất lượng để xét giải thưởng năm 2023

Nhằm mục đích thực hiện công tác xét giải thưởng hàng năm, Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị các cơ quan, tác giả giúp đỡ giới thiệu cho Hội những tác phẩm hay nhất thuộc thể loại: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch, văn học thiếu nhi và Giải thưởng tác giả trẻ (riêng giải thưởng tác giả trẻ chỉ dành xét cho các tác giả có tuổi đời dưới 35 với bốn thể loại văn học: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch), với các tiêu chí sau:

1. Được một NXB trong nước ấn hành từ tháng 10/2022 (quý 4/2022) đến hết tháng 9/2023), theo hạn nộp lưu chiểu.

2. Tác phẩm do một hoặc 2 tác giả đứng tên (Không xét cho công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên, với Giải thưởng tác giả trẻ (chỉ xét cho một tác giả).

Hạn cuối nhận tác phẩm đề cử là ngày 01/10/2023.

Tác phẩm dự giải thưởng phải được sự đồng ý của tác giả.

Mỗi tác phẩm dự thưởng gửi 3 bản sách kèm theo thư giới thiệu.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.