Lặng im – Thơ Khánh Phương

11.03.2016

Với tất cả can đảm

Mở cửa

Bước vào

hơi sương, cơn gió

Một cuộc đời khác

trong màu cỏ tươi

Lặng im – Thơ Khánh Phương

Ngôi nhà

dựng theo dáng trầm tư

mọi đồ vật đều mang dấu lõm của trái tim

say mê yếu nhược

 

Mở cửa

Bước vào

Những số phận bị giết

Bầy voi gục dưới lưỡi rìu

Cánh rừng ngấm độc

Thành phố bị bom

 
K.P