Lời ru của người cha trẻ - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

11.10.2013
...
Những lời ru tái hiện hay đang xuất hiện
hay đồng hiện trên tao nôi
thời gian không đủ xoá mờ định kiến
lời ru mãi xanh phía chân trời
ngày mai đứa con sẽ lớn
..

Lời ru của người cha trẻ - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Người cha trẻ
học cuộc đời trong lời ru con thơ
có lời ru bình dân
như cơm bụi bình dân thời kinh tế mở
có lời ru như là tiếng khóc than thân
tiếng gọi người tình
có lời ru như con mưa dở
cha ru con
hay ru chính bản thân mình
 
Những lời ru tái hiện hay đang xuất hiện
hay đồng hiện trên tao nôi
thời gian không đủ xoá mờ định kiến
lời ru mãi xanh phía chân trời
ngày mai đứa con sẽ lớn
lời ru sẽ đi theo trong bài học làm người...

N.L.T