Mẹ tôi đang gieo thóc – Thơ Thanh Quế

19.03.2017

Mẹ tôi đang gieo từng nắm thóc
Trên mảnh đất đạn bom nồng khét
Giữa một buổi sớm rất trong
Mặt trời mới mọc
Trong nắm thóc này
Đã hiện lên hình ảnh của cha tôi
Máu đỏ khắp người vẫn xông lên phía trước
Giành từng bụi lúa khi xe thù ủi đất

Mẹ tôi đang gieo thóc – Thơ Thanh Quế

Người ra đi, chưa thấy nắm thóc này

Đã hiện lên bóng dáng mẹ tôi

Trong nắng đổ, mưa rơi

Cùng bà con cấy gặt…

 

 

 

Ôi từng hạt thóc

Vàng như những tia nắng mai

Đang rải đầy mặt đất

 

 

 

Lũ giặc muốn nơi này chỉ có màu xám của tro

Chúng muốn đến đất này gieo chết chóc

Nhưng kìa, mẹ tôi đang gieo thóc

Như chuyền sự sống vào cho đất

Ngay giữa nơi chúng muốn biến thành tro

Ngay giữa đất chúng muốn gieo chết chóc

 

 

Mẹ tôi đang gieo từng nắm thóc

Trên mảnh đất đạn bom nồng khét

Giữa một buổi sớm rất trong

Mặt trời mới mọc

Từng nắm thóc tay mẹ tung ra

Như những tia nắng vàng rải khắp…

 

T.Q