Quy định việc mới về việc chi tiền thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố (5 năm)

27.12.2022
P.V
Ngày 26-12, Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 quy định việc chi tiền thưởng đối với các giải thưởng, chuyên đề đặc thù của thành phố chính thức có hiệu lực.

Quy định việc mới về việc chi tiền thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố (5 năm)

Trong đó, Quy định đối với giải thưởng “Văn học - Nghệ thuật thành phố” (5 năm/lần, thời gian tổ chức xét giải lần tiếp theo là năm 2025) sẽ có tối đa 10 giải A: 40 triệu đồng/giải, tối đa 20 giải B: 30 triệu đồng/giải, tối đa 30 giải C: 25 triệu đồng/giải, tối đa 30 giải Khuyến khích: 15 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, nghị quyết này còn quy định việc chi tiền thưởng như sau:

Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” có 1 giải Nhất: 10 triệu đồng, 2 giải Nhì: 8 triệu đồng/giải, 2 giải Ba: 7 triệu đồng/giải, 2 giải Tư: 6 triệu đồng/giải, 3 giải Năm: 5 triệu đồng/giải.

Đối với giải chuyên đề “Thưởng thêm cho công nhân, viên chức, người lao động được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”, thành phố quyết định mức thưởng 5 triệu đồng/cá nhân.

Bên cạnh đó, có 20 giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” và 25 giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”/năm với mức thưởng 10 triệu đồng/giải. Còn giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu”, mỗi trường/trung tâm có 1 giải/năm với mức thưởng 2 triệu đồng/giải.

Đặc biệt, HĐND thành phố quy định việc chi tiền thưởng với giải “Cống hiến cho Đà Nẵng” (5 năm/2 lần) theo mức 100 triệu đồng/giải, tối đa 10 giải/lần xét.