Tham dự Hội nghị Báo chí văn nghệ toàn quốc 2013

11.09.2013

Hội nghị Báo chí văn nghệ toàn quốc 2013 do Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đã khai mạc vào sáng ngày 11/9/2013.

 

Tham dự Hội nghị Báo chí văn nghệ toàn quốc 2013

Đến dự Hội nghị có ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, ông  Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật, ông Hoàng Hữu Lượng Cục trưởng Cục Báo chí , Ông Đỗ Kim Cuông, Ủy viên thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí văn nghệ, các Đài Phát thanh - Truyền hình trong cả nước và một số cơ quan, đơn vị liên quan đã về dự đông đủ.

 

Tạp chí Non Nước và Trang Thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng tham dự Hội nghị.

 

Hội nghị đã được nghe ông Hoàng Hữu Lượng Cục trưởng Cục Báo chí báo cáo tình hình hoạt động của báo chí văn nghệ năm 2012, nêu rõ điều kiện, tình hình hoạt động, những ưu điểm, hạn chế của báo chí văn nghệ trong thời gian qua đồng thời đề cập những giải pháp nâng cao chất lượng của báo chí văn nghệ trong thời gian đến, nhấn mạnh đến vai trò nhiệm vụ của cơ quan quản lý văn học, nghệ thuật, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, co quan chủ quản và cơ quan báo chí và định hướng hoạt động trong thời gian đến.

 

Tại Hội nghị nhiếu ý kiến đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của báo chí văn nghệ đã được phát biểu với tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác báo chí văn nghệ ở các địa phương.

 

 

 

 

Mai Ninh