Tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII tại Đà Nẵng

13.08.2013

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII  dành cho các tỉnh, thành phố Nam miền Trung và Tây Nguyên gồm thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum.

Tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII tại Đà Nẵng

9 tỉnh thành thuộc khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có thành phố Đà Nẵng-đơn vị đăng cai tổ chức Triển lãm đã gửi  243 tác phẩm với 206 tranh và 37 phù điêu, tượng của 215 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội địa phương tham gia Triển lãm, gồm Đà Nẵng với 64 tác phẩm của 55 tác giả, Quảng Nam với 41 tác phẩm của 40 tác giả, Quảng Ngãi với 18 tác phẩm của 16 tác giả,  Bình Định với  23  tác phẩm của 19 tác giả,  Phú Yên với 18 tác phẩm của 18 tác giả, Khánh Hòa với 27 tác phẩm của 22  tác giả,  Đắc Lắc với 22 tác phẩm của 20 tác giả, Kon Tum với 12 tác phẩm của 11 tác giả,  Gia Lai với 18 tác phẩm của 14 tác giả.    

 

Nội dung của các tác phẩm phản ánh cuộc sống, phong cảnh và con người trong lao động, sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, có một số tác phẩm sáng tác về Bác Hồ, bảo vệ biển đảo quê hương, nông thôn mới và đô thị hóa.

 

Các tác phẩm sẽ được dàn dựng trưng bày để chuẩn bị cho Hội đồng chấm chọn tác phẩm trưng bày và trao giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII được tiến hành vào sáng ngày 16/8.

Đỗ Lâm