Thông báo khẩn về triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 26 năm 2021

12.07.2021
Văn Anh
Theo kế hoạch, Triển lãm Khu vực lần thứ 26 năm 2021 của hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ được tổ chức ở TP Hải Phòng, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Kon Tum, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Cà Mau vào tháng 8 năm 2021.

Thông báo khẩn về triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 26 năm 2021

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp, số ca mắc ngày càng cao tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Việc vận chuyển tác phẩm cũng như việc di chuyển của Hội đồng chấm giải thưởng, của các tác giả từ các tỉnh, thành đến nơi tổ chức Triển lãm rất khó khăn. Thực hiện nghiêm chỉ đạo, khuyện cáo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện yêu cầu hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và TP Hồ Chí Minh trong Công điện khẩn về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định:

1. Dừng tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 26 năm 2021 tại Khu vực IV tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Khu vực V tại tỉnh Kon Tum, Khu vực VI tại TP Hồ Chí Minh, Khu vực VII tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực VIII tại tỉnh Cà Mau (không nhận tác phẩm và không trưng bày tác phẩm).

2. Hội đồng chấm giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV, V,VI, VII và VIII sẽ chấm giải qua ảnh như phương thức đã thực hiện ở Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc miền TRung) lần thứ 25 năm 2020.

3. Hội đồng chấm giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực qua ảnh của Khu vực IV (Bắc miền Trung) và Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) chấm ở Hà Nội.

4. Hội đồng chấm giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực qua ảnh Khu vực VI (TP Hồ Chí Minh), Khu vực VII (Đông Nam Bộ) và Khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long) chấm tại TP Hồ Chí Minh.

Hội Mỹ thuật Việt Nam trân trọng đề nghị các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển sang đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực vào năm 2023 và đề nghị tỉnh Cà Mau chuyển sang đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực vào năm 2024.

V.A