Thông báo Không tổ chức thi "Viết lời mới 20 bài bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ"

11.05.2022
Văn Anh
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Cần Thơ gửi Công văn số 114/LHH-VP ngày 29 tháng 4 năm 2022 thông báo về việc Không tổ chức thi "Viết lời mới 20 bài bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ".

Thông báo Không tổ chức thi "Viết lời mới 20 bài bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ"

Trước đó, UBND thành phố Cần Thơ thông báo tổ chức cuộc thi "Viết lời mới 20 bài bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ" vào năm 2019. Đối tượng của cuộc thi là các văn nghệ sĩ, soạn giả, đội ngũ sáng tác chuyên nghiệp lẫn không chuyên và kể cả quần chúng nhân dân yêu mến Đờn ca tài tử Nam bộ. Theo kế hoạch sẽ chấm và trao giải vào đầu tháng 4 năm 2020. Đây cũng là một nội dung của sự kiện Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2020. Tuy nhiên do tác động của dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên thành phố Cần Thơ không tổ chức Liên hoan theo kế hoạch.

Qua hơn 2 năm, đến cuối tháng 2 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới có kế hoạch tổ chức (khởi động lại) sự kiện này. Nhưng thời gian quá gấp rút nên UBND thành phố Cần Thơ đã quyết định giảm nội dung thi "Viết lời mới 20 bài bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ".

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Cần Thơ thông báo đến Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, Hội Nghệ sĩ sân khấu các tỉnh và các tác giả đã gửi tác phẩm dự thi Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia tại Cần Thơ có thể gởi tác phẩm này tham gia sự kiện hoặc cuộc thi khác.

V.A