Thông báo thể lệ tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị

09.06.2021
Minh Khuê
Ngày 27/5, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Thông báo thể lệ tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị

Thông qua cuộc thi nhằm lựa chọn biểu trưng và khẩu hiệu thể hiện tính đặc thù, chiến lược phát triển thương hiệu Du lịch Quảng Trị cũng như sử dụng vào các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch địa phương và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh.

Cơ cấu giải thưởng:

- Về biểu trưng (logo):

+ 01 giải Nhất: trị giá 30.000.000 đồng.

+ 04 giải Khuyến khích: trị giá 10.000.000 đồng/mỗi giải

- Về khẩu hiệu (slogan):

+ 01 giải Nhất: trị giá 20.000.000 đồng.

+ 04 giải Khuyến khích: trị giá 5.000.000 đồng/mỗi giải

Hồ sơ dự thi được đóng kín vào phong bì, ghi rõ: Tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị” và gửi về Ban Tổ chức (gửi trực tiếp trog giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị- Thường trực BTC cuộc thi “Sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu Du lịch tỉnh Quảng Trị”. Địa chỉ: 1A, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0233.3853.684. Email: sovhttquangtri@gmail.com

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ra thông báo phát động cuộc thi đến hết ngày 30/8/2021 (tính theo dấu bưu điện); công bố và trao giải dự kiến vào tháng 10/2021.

Thông tin nội dung và chi tiết thể lệ cuộc thi Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị được đăng tải theo địa chỉ: http://www.quangtri-ict.gov.vn/thele.pdf