Tọa đàm “Đi tìm ranh giới giữa dân gian và phi dân gian trong văn hóa văn nghệ Việt Nam”

17.04.2016

Chiều ngày 17/4/2016, Hội đồng Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian thành phố tổ chức Tọa đàm “Đi tìm ranh giới giữa dân gian và phi dân gian trong văn hóa văn nghệ Việt Nam” tại hội trường Liên hiệp Hội.

Tọa đàm “Đi tìm ranh giới giữa dân gian và phi dân gian trong văn hóa văn nghệ Việt Nam”

Tham dự buổi tọa đàm có ông Bùi Xuân, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nhà nghiên cứu Nguyễn Công Hảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, Nhà nghiên cứu Trần Đại Tạo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La, Nhà thơ Hải Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật thuộc Liên hiệp Hội, toàn thể hội viên Hội Văn nghệ dân gian thành phố và phóng viên báo đài tại Đà Nẵng.Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật thuộc Liên hiệp Hội báo cáo đề dẫn và chủ trì buổi tọa đàm.

Có 4 tham luận chính là Văn hóa dân gian, văn hóa bác học - sự khác nhau và gặp gỡ của Võ Văn Hòe, Âm nhạc dân gian trong sáng tác và tiến trình phát triển thành sân khấu nghệ thuật truyền thống Việt  của Văn Thu Bích, Sự khác biệt giữa văn học dân gian và văn học viết của Nguyễn Thuận và Thử tìm ranh giới giữa dân gian và phi dân gian trong văn học Việt Nam của Đinh Thị Hựu đã được trình bày tại tọa đàm.

Các tham luận đã nêu rõ sự giao thoa, chồng lấn giữ dân gian/phi dân gian trong các tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, nghiên cứu văn hóa; nêu những khái niệm, tiêu chí để phân biệt dân gian/phi dân gian; từ đó đã chỉ ra được ranh giới phạm vi để xác định đề tài nghiên cứu cho văn hóa văn nghệ dân gian.

Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe trình bày tham luận
 Nhà nghiên cứu Văn Thu Bích trình bày tham luận
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thuận trình bày tham luận


Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu trình bày tham luận


Tọa đàm diễn ra trong không khí cới mở, chân tình, thẳng thắn và xây dựng góp phần xác định ranh giới giữa hai yếu tố dân gian và phi dân gian trong văn hóa văn nghệ nước ta.

Đinh Trang