Trăng bến Giằng – Thơ Nguyễn Văn Tám

04.03.2019

Mình ở miền xuôi lên
Gặp trăng Giằng ướt quá
Ngỡ như rằm tháng hạ
Ngỡ đất trời sang giêng

Ta vào hội đi em
Tay ai cầm như lửa
Mắt ai cười như men
Rượu rót tràn theo trăng

Trăng bến Giằng – Thơ Nguyễn Văn Tám

Bập bùng và cuống quýt

Nướng cá trong ống bương

Thơm đầu rừng cuối suối

Những con trằn, con niên

Lêu lêu lêu tù lêu

Vọng xa ba trái núi

Vọng xa tiếng cồng chiêng

Ai ngập ngừng bên suối

Ta vào hội đi em

Trăng Giằng xanh ướt quá

Đêm Giằng trời nghiêng ngả

Ta đang lạc lối về

N.V.T