Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú cho 9 cá nhân

22.07.2021
Thạch Hà
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) cấp cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng lần thứ 10, năm 2021 có 2 trường hợp đủ phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 7 trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú cho 9 cá nhân

Theo đó, các trường hợp đủ số phiếu đề nghị xét tặng danh hiệu NSND gồm: Diễn viên Trịnh Mạnh Tấu (Đoàn văn công Quân khu 5, nghỉ hưu), diễn viên Phan Thị Lan Hương (Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, nghỉ hưu). Các trường hợp đủ số phiếu đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT, gồm: Bà Nguyễn Thị Hội An (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố); biên đạo múa Nguyễn Chư, diễn viên Lê Tôn Sùng, diễn viên Từ Công Lễ, diễn viên Huỳnh Ngọc Kim (Đoàn văn công Quân khu 5, nghỉ hưu); diễn viên Nguyễn Thị Hằng Nga, diễn viên Hồ Xuân Diệu (Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, nghỉ hưu).

Sở Văn hóa và Thể thao đã trình hồ sơ lên Hội đồng cấp thành phố theo quy định. Dự kiến, phiên họp cấp thành phố diễn ra trong tháng 8-2021.

T.H