Giải thưởng văn học-nghệ thuật năm 2014 của Liên hiệp Hội

16.12.2014

Thực hiện Công văn số 114/VHNT-VP ngày 13/10/2014 của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng về việc xét Giải thưởng văn học-nghệ thuật năm 2014 của Liên hiệp Hội, các Hội chuyên ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc.

Giải thưởng văn học-nghệ thuật năm 2014 của Liên hiệp Hội

Hội đồng nghệ thuật của các Hội chuyên ngành đã họp xét và hoàn thành việc xét Tặng thưởng năm 2014 ở các chuyên ngành. Từ các tác phẩm được Tặng thưởng, mỗi Hội chuyên ngành đã tiếp tục xét chọn giới thiệu tác phẩm xuất sắc nhất đề nghị Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng trao Giải thưởng văn học-nghệ thuật năm 2014.

Căn cứ chất lượng tác phẩm và qui chế về Giải thưởng văn học-nghệ thuật hằng năm của Liên hiệp Hội và đề xuất của các Hội chuyên ngành gồm Hội Nhà văn, Hội Âm nhạc, Hội Mỹ thuật, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật, Hội Văn nghệ  dân  gian, Hội Nghệ sĩ múa và Hội Điện ảnh, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội thống nhất trao giải thưởng năm 2014 cho 07 tác phẩm, gồm:

1.Tập thơ Một giọt của Phạm Phát – Hội Nhà văn.

2. Ca khúc Dòng sông nỗi nhớ (thơ Lê Văn Nho) của Thái Phú– Hội Âm nhạc.

3. Tranh sơn dầu Âm thanh của những sắc màu của Nguyễn thị Dư Dư – Hội Mỹ thuật.

4. Ảnh nghệ thuật Xuất phát của Phùng Đức Dũng - Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật.

5. Tập sách Tìm hiểu miếu thờ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn của Đinh Thị Trang - Hội Văn nghệ  dân  gian.

6.Chương trình Tiết mục tốt nghiệp lớp biên đạo múa quần chúng của Hội Nghệ sĩ múa.

7. Phim tài liệu Hướng về quê mẹ của Đặng Quốc Phồn - Hội Điện ảnh.

Giải thưởng văn học-nghệ thuật năm 2014 của Liên hiệp Hội sẽ trao tại Lễ tổng kết hoạt động năm 2014 được tổ chức vào sáng ngày 31/12/2014.

 

Tập thơ Một giọt của Phạm Phát – Hội Nhà văn.

Tập sách Tìm hiểu miếu thờ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn của Đinh Thị Trang - Hội Văn nghệ  dân  gian

 

Phim tài liệu Hướng về quê mẹ của Đặng Quốc Phồn - Hội Điện ảnh.

                                                               Ca khúc Dòng sông nỗi nhớ (thơ Lê Văn Nho) của Thái Phú – Hội Âm nhạc.

                                       Chương trình Tiết mục tốt nghiệp lớp biên đạo múa quần chúngcủa Hội Nghệ sĩ múa.

 

Ảnh nghệ thuật Xuất phát của Phùng Đức Dũng - Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật

 

Tranh sơn dầu Âm thanh của những sắc màu của Nguyễn thị Dư Dư – Hội Mỹ thuật

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lê Bảo Yến