Hà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công Minh

14.03.2013

Khi ấy mặt trời thôi đứng bóng

Bình minh xa, hoàng hôn sắp tới rồi

Những cụ già đánh cờ đã vãn

Hàng ghế công viên kia chưa có ai ngồi…

Hà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công Minh

Khi ấy

Chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện Bờ Hồ

Sắp sửa buông ba tiếng trầm mệt mỏi.

 

Bỗng chốc anh và em thành người ở xa về

Mượn chút gió này để mơn man lá liễu ven hồ

Mượn ghế đá này để ngồi bên nhau trong kỷ niệm

Mượn cái đồng hồ trên nóc nhà bưu điện

Để đếm bao nhiêu phút giây đã trôi qua một ngày

Và một thời ta với Thủ đô

 

Một vòng quanh Hồ Tây

Ly cà phê chiều sánh đượm

Bài hát người đi người đi lững thững bên mặt nước vàng lay

Đâu đây bóng bầy sâm cầm có thực mà không thực

Chỉ biết buổi chiều nay rộng hơn mọi chiều, xa hơn mọi chiều

Vì có thêm bài hát anh và em đều đã hát

 

Ngồi bên nhau đây mà vẫn không tin sao có buổi chiều này

Êm ả quá

Sau những ngày miền Trung nắng lửa

Sau những đêm chạy bão mái tôn bay lả tả trên đầu không giống bầy sâm cầm trong bài hát

Sau bản tin thời tiết báo lũ nguồn về

Nhà bạn ta trôi bay như dòng thác

Mặt nước hồ chiều nay lặng im không nói câu gì.

 

Vàng son còn đâu nơi Hoàng Thành

Chỉ còn lại hồn thiêng cha ông thời giữ nước

Nơi góc phố xa

Máy xúc máy đào ào ào trên nóc nhà cổ tích

Ngàn vạn buổi chiều đâu dễ đổi phút giây này bên nhau bình yên.