Hội nghị Tổng kết hoạt động Văn học - Nghệ thuật năm 2022

30.12.2022
Thạch Hà
Hội nghị được tổ chức vào sáng 30/12/2022 nhằm tổng kết hoạt động văn học nghệ thuật năm 2022 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2023; trao Giải thưởng và khen thưởng thi đua năm 2022 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

Hội nghị Tổng kết hoạt động Văn học - Nghệ thuật năm 2022

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố trao giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022.

Tham dự hội nghị có bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Đoàn Xuân Hiếu - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Phạm Tấn Xử - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong thành phố, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội và 9 Hội chuyên ngành, các văn nghệ sĩ được trao thưởng cùng phóng viên báo đài tại Đà Nẵng.

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng trình bày Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã chỉ đạo các hội chuyên ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Tham dự Hội nghị “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức. Nhiều văn nghệ sĩ đã đưa ra nhiều kiến nghị, nguyện vọng, hiến kế và đề xuất những giải pháp đối với các cấp chính quyền thành phố về phát triển văn hóa, nghệ thuật phục vụ phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố; Làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình hoạt động và công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Tổ chức nhiều cuộc triển lãm chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước như: triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Mùa xuân mới, tác phẩm mới”, triển lãm ảnh với chủ đề “Cuộc hội ngộ tháng 3”, triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Hội tụ sắc màu”; triển lãm Mỹ thuật khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) lần thứ 27 năm 2022 đã giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật chất lượng đến công chúng. Tổ chức nhiều chuyến thực tế sáng tác cho văn nghệ sĩ như: trại sáng tác tổng hợp tại Nhà sáng tác Đà Lạt, trại sáng tác với chủ đề “Sơn Trà Đà Nẵng”, trại sáng tác Văn học và Mỹ thuật thiếu nhi năm 2022, trại sáng tác tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên dành cho các hội chuyên ngành: nhà văn, mỹ thuật, văn nghệ dân gian... Tổ chức xét tặng và tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 (giai đoạn 2015-2020); Tổ chức hội thảo về văn nghệ thiếu nhi, tọa đàm giới thiệu tác phẩm mới... Tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu nghệ thuật giữa Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn hóa nghệ thuật thành phố Daegu, Hàn Quốc; Tiếp các đoàn văn nghệ sĩ các tỉnh: Hậu Giang, Quảng Trị, Nha Trang... Đầu tư in ấn các tác phẩm: “Đà Nẵng ký ức và hiện tại” của NSNA Ông Văn Sinh; tập sách “Kịch bản dân ca Khu 5”; tập sách “Nhạc Tuồng và nhạc Dân ca” của Hội Nghệ sĩ sân khấu; tập sách “Địa danh Quảng Nam xưa nay” của Võ Văn Hòe; tập sách “Tác phẩm Văn học đoạt Giải 2001 - 2021” của Hội Nhà văn, Tập sách Bong bóng biển ...  Tạp chí Non Nước và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục đăng tải các hoạt động, chuyên đề các ngành nghệ thuật, các tác phẩm về văn học - nghệ thuật đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài thành phố.

Năm 2022, Liên hiệp Hội được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao tặng cờ thi đua cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết định số 103/QĐ-ĐCT ngày 13 tháng 12 năm 2022.

Năm 2022, Liên hiệp Hội được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng”. Liên hiệp Hội đề xuất UBND thành phố tặng Cờ và Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Các tổ chức chính trị như Đảng đoàn, Chi bộ, Công đoàn cơ sở đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 2022, cơ quan Liên hiệp Hội đạt danh hiệu Cơ quan Văn hóa.  

Về thành tích thi đua cấp Liên hiệp Hội năm 2022: Hội đồng Thi đua của Liên hiệp Hội đã xét tặng Giấy khen cho: 06 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 02 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 15 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến”.

Năm 2023, Liên hiệp Hội tiếp tục chú trọng những nhiệm vụ sau:

1.Tổ chức thành công đại hội 8 Hội chuyên ngành Nhiệm kỳ (2023-2028).

2. Tiếp tục triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

3. Tổ chức Ngày thơ Việt Nam năm 2023 (Hội Nhà văn thành phố).

4. Phối hợp với Hội Mỹ thuật và các hội chuyên ngành xây dựng đề án Không gian văn học nghệ thuật trong thành phố (Cuối đường Như Nguyệt - phương Thuận Phước, Hải Châu)

5. Tổ chức ít nhất 02 trại sáng tác văn học - nghệ thuật:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Trại sáng tác Văn học - Mỹ thuật về thiếu nhi hè năm 2023 cho hai loại hình văn học và mỹ thuật.

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tạo Văn học - Nghệ thuật của Bộ Văn hóa và Thể thao tổ chức trại sáng tác tổng hợp dành cho hội viên 09 Hội chuyên ngành cũng như giới thiệu các nghệ sĩ thành phố tham gia các trại sáng tác do các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức.

6. Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học thuật nhằm đánh giá, nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.

7. Tạp chí Non Nước và Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức in và  đăng tải các bài viết, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ngày lễ lớn của thành phố và đất nước; quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng trong và ngoài thành phố.

8. Chỉ đạo, động viên văn nghệ sĩ các Hội chuyên ngành tham gia cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật chủ để "Sống mãi với thời gian" do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phát động.

9. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục giới thiệu quảng bá các tác phẩm, tác giả - văn nghệ sĩ và các hoạt động văn học, nghệ thuật khác trên trang Văn nghệ và Đời sống, Cửa sổ Âm nhạc...

10. Tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật trong nước và nước ngoài.

11. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sáng tác, biểu diễn văn học, nghệ thuật thiếp nhi.

Tại Hội nghị, NNC Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng thừa Thừa ủy quyền của Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao tặng cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho Liên hiệp Hội.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã trao Giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp Hội cho 7 tác phẩm của 7 tác giả và nhóm tác giả thuộc 7 chuyên ngành: Tập thơ Biến thể của nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm (Văn học)Ca khúc Đà Nẵng gợi thương gợi nhớ của nhạc sĩ Mai Danh (Âm nhạc); tranh khắc gỗ Biển sớm của Trần Thị Cúc (Mỹ thuật), Sách ảnh nghệ thuật Đà Nẵng - Ký ức và hiện tại của NSNA Ông Văn Sinh (Nhiếp ảnh nghệ thuật); tác phẩm múa Cánh sóng tuổi thơ của NSUT Huỳnh Minh Tâm (Múa), phim tài liệu Rồi cũng qua của nhóm tác giả: Dương Mộng Thu, Lâm Minh Sơn (Điện ảnh), tác phẩm sưu tầm và biên soạn 219 trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non của nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh (Văn nghệ dân gian).

 NNC Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp Hội năm 2022.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chúc mừng và biểu dương những thành tựu lớn mà văn nghệ sĩ đã đạt được trong năm 2022. Năm vừa qua, Liên hiệp Hội đã làm tốt công tác tập hợp và động viên văn nghệ sĩ đi sâu phản ánh đời sống thực tiễn, góp phần vào thành tựu của thành phố. Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác tham mưu cho thành phố để ban hành các đề án, chính sách chính xác và phù hợp để triển khai thực hiện. Tuy nhiên còn thiếu các tác phẩm lớn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, nghệ thuật cộng đồng chưa thực sự phát triển mạnh mẽ, chưa được đầu tư đồng đều. Điều đó đòi hỏi anh chị em văn nghệ sĩ nhiệt huyết vươn lên trong sáng tạo văn học nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Trong thời gian tới, thành phố xác định văn hóa là động lực, là mục tiêu phát triển nền tảng tinh thần xã hội, sao cho phát triển văn hóa ngang bằng với kinh tế. Văn học nghệ thuật cũng là yếu tố quan trọng, tinh tế của văn hóa, là động lực to lớn trực tiếp xây dựng phát triển con người Việt Nam. Hy vọng Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục phố hợp và hỗ trợ thành phố cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của thành phố. 

NNC Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Kim Yến và các ý kiến thảo luận của hội nghị và xác định trách nhiệm của văn nghệ sĩ trong việc thực hiện những nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2023.