Hội thảo “Thành tựu nghệ thuật múa Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước”

21.07.2020

Ngày 19/7/2020 tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức hội thảo về những thành tựu nghệ thuật múa Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (1975-2020) và trao đổi những tác động của đại dịch covid - 19 đối với ngành múa hiện nay. 

Hội thảo “Thành tựu nghệ thuật múa Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước”

Về dự hội thảo có NSND Chu Thuý Quỳnh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, NSND Ứng Duy Thịnh - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.


 Hội thảo tập trung 4 chủ đề chính về sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu và đào tạo. Hội thảo có 56 tham luận của các nhà quản lý, nhà phê bình, nghệ sĩ múa trong toàn quốc, trong đó có 22 ý kiến phát biểu, trao đổi thẳng thắn tại hội thảo.NSND Lê Huân phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo đánh giá một cách toàn diện, khách quan thành tựu bức tranh nghệ thuật múa Việt Nam từ những ngày thống nhất đất nước đến nay trong các lĩnh vực đào tạo, sáng tác, biểu diễn và nghiên cứu lý luận, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại nhằm tìm kiếm các giải pháp khoa học, phù hợp với qui luật phát triển và thực tiễn của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo tổ chức tại Đà Nẵng lần này cũng là một dịp giúp Đà Nẵng nhìn lại chặng đường phát triển múa vừa qua, nhận rõ những khó khăn, thách thức hiện nay để tiếp tục phát triển nghệ thuật múa trong thời gian đến.


 Như Nghĩa