Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2024

02.04.2024
P.V
Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2024 về tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2024.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2024

Đối tượng tham gia là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh. 

Nội dung tác phẩm: Ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, gương điển hình tiên tiến, cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, các vấn đề của đời sống đương đại tỉnh Hưng Yên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khuyến khích các tác phẩm có sự tìm tòi, sáng tạo mới về nội dung và hình thức thể hiện.

Tác phẩm dự thi thuộc thể loại truyện ngắn, thơ (3 bài trở lên) được đánh máy bằng tiếng Việt, in trên một mặt giấy khổ A4.

Đổi với tác phẩm hội họa, kích thước nhỏ nhất không dưới 40cm, dài nhất không quá 200cm cả khung.

Đối với tác phẩm ảnh không được cắt ghép ảnh, cở ảnh 30cm x 45cm trở lên. Tác giả không được ký tên hoặc có bất cứ ký hiệu nào trên tác phẩm. Mỗi tác giả được gửi nhiều ảnh dự thi, ảnh dự thi có thể là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (5-7 ảnh).

Tác phẩm tham gia dự thi phải là tác phẩm mới, chưa gửi tham gia bất cứ cuộc thi nào, chưa phổ biến dưới mọi hình thức, không có tranh chấp bản quyền tác giả.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 31/04/2024.

Tác phẩm dự thi gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, đường Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. ĐT: 0221.3863.415.

Đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện cần ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, năm 2024 và ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên tác giả, bút danh, năm sinh, địa chỉ, số CCCD, số tài khoản, số điện thoại liên hệ; tên tác phẩm.

Cơ cấu giải thưởng có 4 bộ sẽ được trao cho 4 thể loại (Thơ, Truyện ngắn, Hội họa, Nhiếp ảnh). Mỗi bộ có giá trị như sau: 01 giải A có giá trị 15 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 9 triệu đồng, 3 giải C mỗi giải 7 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 3/2025.