Mẹ – Thơ Tất Thắng

04.06.2018

Hơn hai năm rồi chỉ mình mẹ nằm đây

Khuôn đất nhỏ xanh rì những cỏ

Gió thángchạp cắt ruột như dao cứa

Thắp nén hương con im lặng cuối đầu

Mẹ – Thơ Tất Thắng

Hai mùa xuân vắng mẹ, mẹ ở đâu

Trong khung ảnh mẹ vẫn còn bế cháu

Chúng đã lớn lên rồi và không còn bà nữa

Đàn cháu ngày xưa chỉ ngủ cùng bà

 

Khi đắng cay qua. Mẹ lại vội đi xa

Một đời mẹ toàn lo toan vất vả

Trong lòng cháu con chỉ còn nỗi nhớ

Xuân sắp về rồi. Mẹ có biết hay không?T.T