Một nơi vô cùng - Lê Tuân

16.06.2015

Buông trời

buông đất

buông ta

Chỉ còn một chút buồn là chưa buông
 

Kể từ vô tận thuông luông

Bao nhiêu rơi xuống ngược nguồn vỡ tan

Một nơi vô cùng - Lê Tuân

 

Thấy trong bóng nước non ngàn

Một làn gió tựa dạ lan nghiêng đồi

Em còn nương tựa chính tôi

Tôi còn nương tựa một nơi vô cùng.

Như Lan

Đầu đường

đứng ngó cuối đường

Cuối đường

đứng ngó mù sương chập chùng

Mốt mai

rồi cũng muôn trùng

Giờ không đếm nữa

tháp tùng dấu yêu

 

Nơi em

còn lá bông diêu?

Để không lẫn với rất nhiều chốn đây

Là mây

Rảnh rỗi

Cứ bay

Ồ ta còn vướng bóng cây bên đàng

Em cười

giọt nhẹ như Lan

Nhỏ vào nhau những đêm hoang mơ người

 

Ráng thêm chút nữa tình ơi

Chỉ còn một bước chân trời là qua.

L.T