Một tấc biển cũng là tổ quốc - Hoàng Quý

16.05.2014

Sáng nay

Lớp lớp tỏa xuống đường

Cờ đỏ bay lên

Tim lại trào máu đỏ 

Tổ quốc gọi chúng ta

Biển khơi gọi chúng ta

Một tấc biển cũng là Tổ quốc

Một tấc biển cũng là tổ quốc - Hoàng Quý


Chúng ta đã nín nhịn

Chúng ta đã dằn lòng

Máu đã chảy quá nhiều

Vì hiểu máu ta quý từng giọt máu!

Ta rất yêu trời trong

Yêu bình yên yêu dựng xây

Vì trọng máu nên không sợ máu !...

 

Tổ quốc của chúng ta bé nhỏ

Nên thương hơn từng thẻo đất ông bà

Biển của chúng ta tảo tần lao khổ

Nên biển là muối xót ở lòng ta

 

Chúng từng đến bằng thuyền

Chúng từng đến từ đất bằng và ngựa dữ

Chúng từng đến ngày ông bà ta dângTổ tiên bánh đất bánh trời và rước dưa hấu đỏ

Chúng đếnliền sau rượu cưới Mỵ Châu

Chúng là Ân, là Đường, là Tống , Minh, Nguyên, Thanh...

Chúng có tên là Sĩ Nhiếp, là Tô Định, Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi Đống, Thoát Hoan...

Là vô số mặt hổ beo hằm hằm ám khí           

Kì quái thay

Chúng đến thình lình lúc gọi nhau: Đồng chí!

Sói gửi chân

Ngựa chứng quen đường

 

Xin cúi lạy vong thiêng trong mộ gió

Lạy những tử sĩ những anh hùng nằm xuống ở Hoàng sa

Lạy những liệt sĩ những anh hùng quyết chết ở Gạc Ma

Những người lính có tên, những người lính chưa biết tên

Tôi cúi lạy các anh

Là cúi lạy hồng hào máu Việt

Tôi cúi lạy chập trùng những hình hài bất khuất

Bất kể anh là ai

Các anh chết cho chúng tôi

Và con cháu chúng ta

Có biển!

 

Sáng nay

Lớp lớp tỏa xuống đường

Cờ đỏ bay lên

Tim lại trào máu đỏ 

Tổ quốc gọi chúng ta

Biển khơi gọi chúng ta

Một tấc biển cũng là Tổ quốc

Muôn người cùng hát

“Đằng giang tự cổ huyết do hồng”

Và thề

Sát Thát!

                             

11/ 5/ 2014

 H.Q

Nguồn: vanvn.net