Ngỡ – Thơ Hoàng Hoa

14.08.2017

Ngỡ rằng ta đã gặp ta
Bao nhiêu năm đợi, bôn ba mặt đời
Ngỡ rằng xuân đã gọi mời
Mãi tung vó ngựa đất trời ngã nghiêng
Ngỡ rằng một cõi tình riêng
Xôn xao ngày tháng chung chiêng mắt cười

Ngỡ – Thơ Hoàng Hoa

Ngỡ rằng ta đã có người

Rót lời thơ xuống bên đời quạnh hiu

Tình ta gói cả trong chiều

Nào em có nhận chắt chiu giữ giùm?

Bỗng dưng ta bước đường cùng

Em – con nhạn biển – mịt mùng chân mây.

 

H.H