Quả bàng vuông - Nguyễn Minh Khiêm

04.06.2014
...

 

Không đếm hết bom ngang rồi bom dọc

Lô cốt hầm ngầm chuồng cọp súng lê

Hương vẫn thơm những gốc bàng nghìn tuổi

Hải âu bay trắng muốt gọi thơ về.

...

Quả bàng vuông - Nguyễn Minh Khiêm

Những cạnh sắc như lưỡi búa bổ vào khắc nghiệt

Nhọn như đinh xuyên thấu mọi phong ba

Bốn mặt quả mặt nào cũng bão

Bốn phía quả bàng bốn phía nắng chẻ ra.

 

Xuân hạ thu đông bốn mùa sóng gió

Những quả tim vuông vặn xoắn bốn hướng trời

Cứ va đập cứ sóng lừng lốc tố

Thanh thản xanh trên đảo giữa trùng khơi!

 

Không đếm hết bom ngang rồi bom dọc

Lô cốt hầm ngầm chuồng cọp súng lê

Hương vẫn thơm những gốc bàng nghìn tuổi

Hải âu bay trắng muốt gọi thơ về.

 

Những con dấu vuông thả nhạc vào hồn biển

Sóng đảo xa vỗ ấm ngực đất liền

Quà lính tặng Thăng Long quả bàng vuông bốn cạnh

Chùm pháo hoa đón Tết thật bình yên.

22.12.2013

Nguồn: vanvn.net