Tặng sách “Hòa Vang-Miền quê yêu thương”

14.10.2014

Ban lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thăm Huyện ủy Hòa Vang và tặng tập sách “Hòa Vang-Miền quê yêu thương” cho huyện vào sáng ngày 14/10/2014.

Tặng sách “Hòa Vang-Miền quê yêu thương”

Tiếp Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội có ông Lê Văn Toàn- Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo các phòng ban huyện Hòa Vang.

 

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng-Chủ tịch Liên hiệp Hội thông báo về kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai chủ trương xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang nhằm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/2012, Thông báo kết luận số 99-TB/TU ngày 6/4/2012 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và Công văn số 387-CV/BDVTU ngày 14/5/2012 của Ban Dân vận Thành ủy về việc:”Đăng ký và ký kết giao ước giúp đỡ huyện Hòa Vang-xây dựng nông thôn mới” đã thống nhất với Thường trực Huyện ủy Hòa Vang vào tháng 8/2012.

 

Sau nhiều hoạt động tổ chức cho văn nghệ sĩ nghe lãnh đạo Huyện ủy Hòa Vang giới thiệu tình hình thực hiện, những kết quả đạt được cùng những khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện; thâm nhập thực tế sáng tác tại các xã Hòa Phước, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Tiến; triển lãm ảnh phản ánh thành quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương ở Hòa Vang; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật về xây dựng con người mới gắn với việc xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang phục vụ nhân dân huyện; giới thiệu sáng tác về đề tài xây dựng nông thôn mới trên tạp chí Non Nước và Trang Thông tin điện tử của Liên hiệp Hội...Liên hiệp Hội Xuất bản tập sách tập hợp những sáng tác về chủ đề nông thôn mới “Hòa Vang-Miền quê yêu thương” nhằm kết thúc đợt hoạt động hưởng ứng triển khai thực hiện chủ trương giúp đỡ Hòa Vang xây dựng nông thôn mới của Thành ủy Đà Nẵng.

 

Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng đã trao tặng 150 tập sách “Hòa Vang-Miền quê yêu thương” cho huyện Hòa Vang.

 

Ông Lê Văn Toàn đón nhận quà tặng và bày tỏ sự trân trọng về món quà thể hiện trách nhiệm và nhiệt tình hưởng ứng chủ trương của Trung ương và thành phố trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới của văn nghệ sĩ Đà Nẵng.

 

 

Bùi Cương