Thả thơ tôi vào sông Serepók – Thơ Bùi Nhị Lê

13.12.2016

Những con sông ở đất nước mình đều chảy xuôi phía
mặt trời mọc
Riêng sông Serepók đón phù sa sông mẹ - Krông Ana
nhận nham thạch sông cha - Krông Nô
lại ngược về hướng mặt trời lặn
Luồn lạch trong rừng già Yóokđôn.

Thả thơ tôi vào sông Serepók – Thơ Bùi Nhị Lê

Thơ tôi chưa in ra giấy

Chưa lưu vào máy

chỉ để nhớ trong bụng mình.

 

Xin những người đi câu

Mong tay quăng chài, giăng lưới

Và cả mảng bè cưỡi thác về xuôi

Cứ hát, cười cho vui

Nhưng chớ vội đọc thơ tôi.

 

Thơ tôi cất trong ý nghĩ con trai vậm vạp

Thơ tôi gửi vào trái tim con gái ngực trần

Tây Nguyên

họ sẽ đem những vần thơ thả xuống đáy dòng sông

để ru bao linh hồn còn vùi trong cát

an ủi

hàng trăm bao gạo

ngàn vạn thùng đạn thất lạc năm nào

Thơ thả rồi

Dòng nước chảy đã mang đi rồi

Tôi đợi tiếng vọng của THƠ.

 B.N.L