Thể lệ cuộc thi sáng tác văn học chủ đề "Bắc Ninh trong hành trình xây dựng trở thành thành phố trực thuộc T.Ư" lần thứ IV

20.05.2024
P.V
Đối tượng dự thi là các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, người viết chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh. Khuyến khích các công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, trường học, đơn vị trong tỉnh có tâm huyết, yêu thích và có khả năng sáng tác.

Thể lệ cuộc thi sáng tác văn học chủ đề "Bắc Ninh trong hành trình xây dựng trở thành thành phố trực thuộc T.Ư" lần thứ IV

Thành phố Bắc Ninh ngày nay
Tác phẩm dự thi có nội dung ca ngợi, phản ánh hoạt động trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, các lĩnh vực về công nghiệp, nông nghiệp, nông dân trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của tỉnh; các tiềm năng, thế mạnh, các phong trào thi đua yêu nước... của tỉnh Bắc Ninh; đồng thời phản ánh những vấn đề về xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay; những cống hiến của tập thể và cá nhân góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc; nêu lên những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 30/10/2024. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm với nhiều thể loại văn học như truyện ngắn, kí văn học, thơ... và không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.
 
Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh (tầng 3 Thư viện tỉnh) số 01, Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Hoặc qua email: banhoivienvhnt@gmail.com.
Liên hệ đồng chí Nguyễn Thu Nga - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm. Điện thoại: 0962885693.