Thể lệ cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển"

04.01.2022
Hoàng Anh
Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022) ngày 29/11/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Thể lệ cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển"

I.MỤC ĐÍCH CUỘC THI.

1. Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT), chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (1972-2022) là giải thưởng của tỉnh Quảng Trị, xét tặng cho những công trình, tác phẩm sáng tạo VHNT xuất sắc được xuất bản, công bố trong giai đoạn 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2022).

2. Thông qua cuộc thi chọn những tác phẩm VHNT tiêu biểu, ấn tượng về mảnh đất con người và thành tựu xây dựng đổi mới, phát triển của tỉnh Quảng Trị nửa thế kỷ qua. Đồng thời nêu bật tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

3. Ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của văn nghệ sĩ và các tác giả trên mọi miền đất nước sáng tạo VHNT về Quảng Trị. Định hướng phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Quảng Trị, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khích lệ động viên văn nghệ sĩ, nhân dân tiếp tuc sáng tạo VHNT trong giai đoạn tiếp theo.

II.ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THAM GIA VÀ CHỦ ĐỀ SÁNG TÁC:

1.Đối tượng:

- Tất cả văn nghệ sĩ các chuyên ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Công dân Quảng Trị và mọi miền trong cả nước.

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Ban Thư ký không được tham gia dự thi.

2.Phạm vi:

- Tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình của các tác giả, đồng tác giả.

- Các tác phẩm tham gia cuôc thi các chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Múa, Văn nghệ dân gian, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

3.Chủ đề: Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

III.THỂ LỆ CUỘC THI

1.Yêu cầu chung:

- Các tác phẩm sáng tác phải bám sát chủ đề, phản ánh phong phú, đa dạng mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, anh ninh, quốc phòng, đối ngoại, đời sống tinh thần nhân dân tỉnh Quảng Trị trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển giai đoạn (1//5/1972-1/5/2022).

- Dự báo tình hình, cơ hội phát triển mọi mặt, trong đó có văn hóa, VHNT tỉnh Quảng Trị thời gian tới.

- Tác phẩm phải có nội dun tư tưởng, giá trị nghệ thuật, chân, thiện, mỹ; không sao chép đơn thuần, hoặc tác phẩm thể hiện không rõ ràng, trái thuần phong mỹ tục truyền thống, gây phản cảm.

2.Tiêu chuẩn và điều kiện dự thi:

- Tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và tính sáng tạo độc đáo về nghệ thuật có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con nghười mới nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân; góp phần quan trong phục vụ lợi ích của cộng đồng.

- Những tác phẩm đã được các bộ, ngành, các hội chuyên ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố khác trao phần thưởng và đã đạt giải các cuộc thi, hội diễn, triển lãm… do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hoặc UBND tỉnh giao cho các ban, sở, ngành, hội… tổ chức thì không được tham gia xét giải thưởng VHNT chủ đề “Quảng Trị- 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Tác phẩm đã in thành sách; in trên báo, tạp chí; tham gia triển lãm, biểu diễn phục vụ công chúng; truyền phát trên các kênh thông tin đại chúng (Trang Thông tin điện tử tổng hợp; Fanpage chính thống của các cơ quan báo chí tron và ngoài tỉnh, trang website của Hội văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); tác phẩm, công trình đã được xây dựng hoàn thành hoặc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tác phẩm xuất bản thành sách phải có số lượng từ 100 trang trở lên, có ít nhất 2/3 nội dung phản ánh, thể hiện về mảnh đất, con người, sự kiện của Quảng Trị; không xét tác phẩm xuất bản tổng hợp các thể loại cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành khác nhau.

+ Tác phẩm các lĩnh vực nghệ thuật không in thành sách phải đảm bảo 100% nôi dung thể hiện về đất, người, sự kiện ở Quảng Trị.

+ Tác phẩm, công trình được công bố từ ngày 1/5/1972 đến 28/2/2022 (Thời gian cuối gửi tác phẩm dự thi).

3.Quy định cụ thể về việc gửi tác phẩm dự thi:

3.1.Văn học:

Tác phẩm văn học là tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, thơ, trường ca phải là 01 tập (bộ) đã được xuất bản thành sách.

3.2.Mỹ thuật:

Các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, nghệ thuật trang trí. Gửi 03 tranh hoặc 03 tượng, phù điêu đã được công bố qua triển lãm từ cấp Hội VHNT trở lên qua ảnh chụp tác phẩm (cỡ 30 x 45cm). Tác giả có tranh đạt giải thưởn cuộc thi này phải gửi bản gốc có khung đề phục vụ triển lãm.

Đối với tập sách tranh mỹ thuật: 01 tập đã xuất bản, phổ biến.

3.3.Nhiếp ảnh:

Các thể loại ảnh nghệ thuật: Gửi 06 ảnh tác phẩm (cỡ 30 x 45cm); bộ ảnh nghệ thuật từ 6-8 tác phẩm đã được công bố từ trang website Hội Văn học nghệ thuật trở lên Tác giả có ảnh đạt giải thưởng cuộc thi này phải gửi tác phẩm gốc có khung ảnh để phục vụ triển lãm.

Đối với tập sách ảnh: Gửi 01 tập đã xuất bản, phổ biến.

3.4.Kiến trúc: Tác phẩm kiến trúc là bản thiết kế chính, ảnh chụp cho một công trình kiến trúc đã thực hiện, đưa vào sử dụng. Gửi 02 tác phẩm (cỡ 30 x 45cm) đã được công bố từ trang website Hội VHNT trở lên.

Đối với tác phẩm về quy hoạch xây dựng, gửi 02 tác phẩm bản thiết kế chính, ảnh chụp phối cảnh tổng thể, tiểu cảnh đã được ứng dụng trong thực tế (cơ 30 x 45cm). Đối với tác phẩm quy hoạch trước năm 2000, gửi bản vẽ sao chụp.

 3.5.Âm nhạc: Đối với nhạc giao hưởng: gửi 01 tác phẩm giao hưởng đã được công bố từ trang website Hội VHNT trở lên (kèm theo đĩa đã phát) hoặc 02 tác phẩm đối với ca khúc đã được công bố từ trang website Hội VHNT cấp tỉnh trở lên (kèm theo bản ký ấm gốc và đĩa ghi âm của 02 tác phẩm đó); khuyến khích ghi âm và ghi hình.

Đối với sách âm nhạc: Gửi 01 tập đã xuất bản, phổ biến.

3.6.Sân khẩu:

Các kịch bản sân khấu được dàn dựng công diễn, các vỡ diễn thuộc các loại hình sân khấu. Gửi 01 tập sách kịch bản văn học đã xuất bản, hoặc 02 đĩa được dàn dựng công diễn.

Đối với tập kịch bản: Gửi 01 tập đã xuất bản.

Tác phẩm sân khấu là các tiết mục ảo thuật, xiếc, hài phải được dàn dựng, công diễn có công chúng, được ghi âm và ghi hình. Gửi 02 đĩa được công diễn.

Tác phẩm múa đã được tổ chức dàn dựng hoàn chỉnh, được sử dụng đề biểu diễn trên sân khấu, có công chúng, được ghi âm và ghi hình. Nộp 02 đĩa được công diễn.

3.7.Văn nghệ dân gian:

Tác phẩm văn nghệ dân gian là sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu về văn hóa, văn nghệ dân gian. Gửi 01 tập hoặc 01 bộ đã được công bố, xuất bản thành sách.

Tác phẩm văn nghệ dân gia là vỡ diễn phải được công bố, được ghi âm và ghi hình. Gửi 01 đã CD hoặc USB đã được công bố.

3.8.Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số:

Các sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu về văn hóa, văn nghệ dân tộc thiểu số dưới hình thức văn xuôi, thơ, dịch thuật. Gửi 01 tập hoặc 01 bộ đã được công bố, xuất bản thành sách.

Tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số là vỡ diễn được công bố. Gửi 01 đĩa ghi âm và ghi hình.

3.9.Điện ảnh:

Tác phẩm điện ảnh là phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình gửi 02 bộ phim hoàn chỉnh đã được công chiếu từ 10 người trở lên. Nếu là phi truyện nhựa, truyền hình, gửi 01 bộ đã được công chiếu.

Người chịu trách nhiệm là hồ sơ là đạo diễn hoặc người được ủy quyền (bằng văn bản) trong ê-kíp làm phim.

Tác phẩm điện ảnh là các ấn phẩm về điện ảnh: Gửi 01 tập đã được công bố, xuất bản thành sách. Không xét các tác phẩm xuất bản trong các tuyển tập của nhiều tác giải.

4.Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng:

Tác phẩm đạt giải thưởng cuộc thi chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” được UBND tỉnh cấp “Bằng chứng nhận” cho các tác giải và nhóm tác giả, kèm theo tiền thưởng như sau:

-5 giải A, mỗi giải: 20.000.000 đồng.

-10 giải B, mỗi giải: 15.000.000 đồng.

-15 giải C, mỗi giải: 10.000.000 đồng.

5.Trách nhiệm của tác giả:

Thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi, tác giả (thân nhân đại diện tác giả) tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên đới đối với tác phẩm dự thi. Nếu phát hiện tác phẩm tham gia vi phạm bản quyền tác giả, vi phạm thể lệ này sẽ bị hủy kết quả giải thưởng.

6.Những quy định khác:

-Những tác phẩm, công trình phải được chính tác giả đăng ký tham gia hoặc được các chuyên ngành hoặc các tổ chức, đơn vị... công bố tác phẩm, công trình đó giới thiệu.

-Tác giả đã mất hoặc ốm đau nặng thì thân nhân đại diện tác giả có thể làm hồ sơ dự thi (kèm xác nhận của cơ quan, địa phương của người đại diện).

-Không xét những tác phẩm chưa đủ điều kiện được quy định tại thể lệ này.

-Mỗi tác giả được tham gia và nhận giải thưởng ở các chuyên ngành khác nhau.

-Nếu có khiếu nại, tố cáo gửi đến thì cấp đó có trách nhiệm xử lý theo pháp luật hiện hành vf thể lệ này.

VI.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

1.Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 28/2/2022.

2.Hồ sơ dự thi: Họ tên tác giả (hoặc người đại diện); ghi rõ: Tác phẩm dự thi sáng tác chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”; địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email...

3.Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội VHNT tỉnh Quảng Trị, đường Khóa Bảo, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0233.3852575, 0905032999, email: boithuyen79@gmail.com.

4.Thời gian xét giải và trao giải:

-Tổ tư vấn chuyên ngành: Trước 15/3/2021.

-Hội đồng sơ khảo: Từ 15/3 đến 30/3/2022.

-Hội đồng chung khảo: Từ 5/4 đến 15/4/2022.

-Thời gian tổng kết trao giải: Dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5/2022 (Ban Tổ chức sẽ có thông báo và giấy mời cụ thể sau).

VII.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Chủ tịch Hội VHNT, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện thể lệ cuộc thi cho các đối tượng biết và thực hiện.

2.Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp, động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ và công dân hưởng ứng tham gia cuộc thi; đồng thời có biện pháp huy động cao nhất tác dụng của giải thưởng này.

3.Ban Tổ chức cuộc thi thành lập các Hội đồng chung khảo, Ban tổ chức giao Chủ tịch Hội VHNT tỉnh thành lập Hội đồng Sơ khảo và các tổ Tư vấn chuyên ngành thẩm định tác phẩm, đề xuất xét giải.

4.Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch số 190/KH-UBND, ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện.

Ban Tổ chức mong muốn nhận được sự hưởng ứng tham gia của cán bộ, Nhân dân và văn nghệ sĩ trên mọi miền đất nước, để cuộc thi đạt kết quả tốt.