Thượng huyền – Thơ Hải Thanh

18.07.2016

1.Trăng in mặt nước
Nước trải mênh mang sóng bạc
Thuyền hóa thành trăng
Gió lao xao như cất lên tiếng hát...
Nhưng con thuyền kia đã không phải là trăng
Mộng du sông Ngân
Thơ của nghìn năm
“Hành tinh” của nghìn đời hóa thạch

Thượng huyền – Thơ Hải Thanh

Khi nước rút đi rồi

Thuyền trăng úp mặt

Cứ đi như không biết lối nào đi.

 

2. Trên mặt đất đen sì

Người đã ví vầng trăng như chiếc lá

Một chiếc lá vàng

Người đã ví vầng trăng như lưỡi liềm

Một lưỡi liềm bằng bạc

Người lại ví vầng trăng như dấu ngoặc

Điểm xuyết trong khoảng mênh mông một nét cong buồn

Nhưng tất cả những sự liên tưởng kia là câu chuyện đã bàn

Người như con thuyền úp mặt vào thời gian

Trăng trời vẫn trăng suông

Dòng đời trôi suông

Lênh đênh mặt đất...

 

H.T