Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và Ký kết giao ước thi đua năm 2019

Sáng ngày 26/3/2019 Khối thi đua Liên hiệp các Hội văn học - Nghệ thuật thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và Ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại hội trường Liên hiệp Hội. 


Đến dự hội nghị có ông Lê Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Lê Hoàng Phúc - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố, NSNA Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác thi đua của 13 đơn vị thành viên Khối Thi đua thuộc Liên hiệp Hội và phóng viên báo đài tại Đà Nẵng.

 

Bà Đinh Thị Như Thúy, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội, Khối trưởng Khối thi đua Liên hiệp Hội trình bày dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối.

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ thiết thực, phù hợp với tính chất chuyên môn của từng đơn vị trong năm 2018.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do thành phố phát động, 13 đơn vị thành viên trực thuộc Khối Thi đua Liên hiệp Hội đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua và ký kết Giao ước thi đua của Khối. Tạp chí Non Nước xuất bản đều đặn 01 số/tháng, giới thiệu bài viết, sáng tác, các bài nghiên cứu của cộng tác viên trên cả nước theo các chủ đề chủ điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với dung ngày càng đổi mới, phong phú và hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đọc giả trên cả nước; Trang tin Văn nghệ Đà Nẵng vẫn tiếp tục đăng tải nhiều bài viết có nội dung phong phú, có nhiều tác phẩm ca ngợi về tấm gương người tốt việc tốt; Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật thành phố tích cực tuyên truyền thực hiện đường lối văn học - nghệ thuật của Đảng, đẩy mạnh các hoạt động học thuật, thực hiện việc xét giải thưởng, tặng thưởng, hỗ trợ các tác phẩm, công trình lý luận, phê bình văn học-nghệ thuật có giá trị… Bên cạnh đó, các Hội chuyên ngành còn tích cực tham gia các trại sáng tác do Trung ương và Liên hiệp Hội tổ chức, qua đó có nhiều tác phẩm mang giá trị cao về nội dung tư tưởng, đưa văn học - nghệ thuật đến gần với công chúng trên cả nước.

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố tổ chức dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật 06 đêm chùm kịch ngắn: “Nỗi đau và hạnh phúc”, Lão Điền thưa kiện”,“Còn mãi lời ru tại các xã thuộc huyện Hòa Vang, Hội Âm nhạc thành phố tích cực sáng tác các ca khúc viết về huyện Hòa Vang, Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức cho 20 họa sĩ đi thực tế sáng tác tại các xã thuộc huyện Hòa Vang, sau khi hoàn thành tác phẩm tổ chức trưng bày triển lãm phục vụ nhân dân huyện Hòa Vang, Hội Kiến trúc sư thành phố tích cực hưởng ứng Cuộc thi Thiết kế kiến trúc nhà ở đồng bào dân tộc Cơ Tu, tại khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang; Hội Văn nghệ dân gian thành phố đã tổ chức cho 15 hội viên đi điền dã về văn hóa người Cơ Tu tại các xã thuộc huyện Hòa Vang, Hội Điện ảnh thành phố tiếp tục phổ biến phim điện ảnh đến các xã vùng sâu, vùng xa tại thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Non Nước, Trang tin điện tử Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục in và đăng tải trên Tạp chí, Trang tin nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm tuyên truyền rộng rãi để văn nghệ sĩ, hội viên các Hội chuyên ngành biết và thực hiện.

Gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị thuộc Khối Thi đua đã hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hội viên đăng ký thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, đưa hoạt động này trở thành nền nếp sinh hoạt và rèn luyện thường xuyên cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hội viên. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đạo đức, có lối sống lành mạnh, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Làm tốt phong trào thi đua thực hiện mục tiêu Chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”; “Thành phố 4 an” Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy về chương trình “5 xây”, “3 chống, Phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Với những nỗ lực lớn của các đơn vị thuộc Khối thi đua Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm 2018, Hội Nghệ sĩ Sân khấu được UBND thành phố tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, Hôi đồng Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật được UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2018 phong trào thi đua yêu nước của Khối Thi đua còn có một số hạn chế như sau: Việc tổ chức phong trào thi đua chưa đều, nội dung thi đua còn chung chung, nặng về hình thức, thiếu những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, tác dụng và hiệu quả thực tiễn còn chưa cao. Nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động văn học - nghệ thuật gắn với các phong trào thi đua yêu nước còn hạn hẹp, hội viên ít quan tâm đến hoạt động do hội mình tổ chức. Số lượng hội viên của các Hội chuyên ngành tuy đông, nhưng đa số đều kiêm nhiệm, đảm đương nhiều vị trí công tác nên chưa triệt để trong việc huy động lực lượng để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Trong năm 2019, các đơn vị thành viên Khối Thi đua tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

1/ Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 được thành công.

2/ Các đơn vị thành viên thuộc Khối Thi đua triển khai quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3/ Tiếp tục triển khai sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật  theo tinh thần Chỉ thi 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm hướng tới chào mừng 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020).

4/ Phối hợp với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang tổ chức đợt đi thực tế sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề “Văn nghệ sĩ thành phố đồng hành với chương trình nông thôn mới Hòa Vang giai đoạn 2016-2020” năm 2019.

5/ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới thông qua việc cụ thể hóa nội dung “5 xây, 3 chống” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.    

6/ Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chương trình hành động” thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

7/ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”.

8/ Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình DRT tổ chức giới thiệu quảng bá các tác phẩm và các hoạt động văn học-nghệ thuật trên Chuyên mục trang Văn nghệ và đời sống.

9/ Triển khai thực hiện Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học - nghệ thuật đến với công chúng.

10/ Khích lệ, động viên văn nghệ sĩ các hội chuyên ngành đăng ký các tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật mang tầm quy mô theo quy chế đơn đặt hàng về văn hóa - nghệ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

11/ Tiếp tục động viên 09 Hội chuyên ngành tổ chức các hoạt động thiết thực và hiệu quả, hưởng ứng Chương trình “Thành phố 4 an” của Thành uỷ Đà Nẵng.

12/ Gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha - Chủ tịch Hội Mỹ thuật và NSUT Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu phát biểu tham luận.

 


Ông Lê Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố trao cờ thi đua cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Ông Lê Hoàng Phúc - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố trao Bằng khen cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Ông Lê Hoàng Phúc - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố phát biểu biểu dương những thành tựu mà Khối thi đua Liên hiệp Hội đã đạt được trong năm 2018, đồng thời gợi mở thêm một số hướng giải quyết những tồn tại khó khăn của các đơn vị trực thuộc Khối.

 

Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác thi đua của 13 đơn vị thành viên Khối ký kết thi đua.

 

Bà Đinh Thị Như Thúy, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội, Khối trưởng Khối thi đua Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2018 - 2019 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và bế mạc hội nghị.

 

Sau hội nghị, Liên hiệp Hội cùng với 13 đơn vị thành viên sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được thống nhất tại hội nghị.  

Đinh Trang

CÁC TIN KHÁC
Tham gia Ngày Sách Việt Nam lần thứ IV tại Đà Nẵng (10-04-2017)
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh “ Nét đẹp Hải Châu - Đà Nẵng” (05-04-2017)
Khai mạc trại sáng tác "Kịch bản tác phẩm múa chuyên nghiệp năm 2017” (23-03-2017)
Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Quý I/2017 (23-03-2017)
Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức đi thực tế sáng tác (15-03-2017)
Đêm thơ Nguyên Tiêu 2017 (09-02-2017)
Tổ chức ngày thơ dành cho thiếu nhi với chủ đề “Trang sách hồng” (07-02-2017)
Văn nghệ sĩ thành phố tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng (20-01-2017)
Tạp chí Non Nước tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2016 (09-01-2017)
Khai mạc triển lãm tranh với chủ đề “Đà Nẵng qua đôi mắt họa sĩ” (31-12-2016)
Khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đà Nẵng tuổi hai mươi” và trưng bày tư liệu “Đà Nẵng - Dấu ấn 20 năm đổi mới” (28-12-2016)
Khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đà Nẵng - Chặng đường 20 năm (1997 - 2017)” (26-12-2016)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 (22-12-2016)
Khai mạc triển lãm tranh với chủ đề “Sắc màu Đà Nẵng” (09-12-2016)
Ban Chấp hành Liên hiệp Hội bình chọn danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” (01-12-2016)
Hội Văn nghệ dân gian phối hợp tổ chức giới thiệu tác phẩm “Chuyện xưa xứ Quảng” (25-11-2016)
Triển khai bình chọn danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” (16-11-2016)
Tạp chí Non Nước ra số đặc biệt. (11-11-2016)
Đà Nẵng đạt giải cao tại Liên hoan Âm nhạc khu vực Tây Bắc năm 2016 (07-11-2016)
Giới thiệu xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” (26-10-2016)
Thứ tư, ngày 08/04/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Nho Khiêm
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn