Tổ chức Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

19.09.2018


Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 Âm lịch hàng năm) tại Hội trường Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng vào sáng 19/9/2018.

Tổ chức Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

Đến dự Lễ kỷ niệm có nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Nghệ sĩ Nguyễn Trường Hoàng - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu, Ban Chấp hành các Hội chuyên ngành, phóng viên báo, đài cùng toàn thể Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố.

 

Nghệ sĩ Nguyễn Trường Hoàng - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu cho biết: Trong năm 2018 Hội Nghệ sĩ Sân khấu có nhiều tác phẩm tốt phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, ý thức chính trị và trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ không ngừng được nâng cao. Được sự giúp đỡ của thành phố và sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, Hội đã mở được 5 lớp đào tạo hô hát dân ca, dàn dựng 3 kịch bản, 12 kịch ngắn, kịch vui, biểu diễn 70 buổi phục vụ nhân dân tại các địa phương quận huyện. Bằng tiếng nói nghệ thuật, các nghệ sĩ đã góp phần xây dựng đạo đức lối sống, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, ca ngợi cái đẹp trong cuộc sống góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố.

 

Nghệ sĩ Nguyễn Trường Hoàng - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu  phát biểu.

Đây là dịp tôn vinh các vị tiền nhân đã dày công sáng tạo ra nghệ thuật sân khấu, đồng thời góp phần động viên nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm có giá trị và chất lượng nghệ thuật để phục vụ cho công chúng.

Đinh Trang