Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Vũng Tàu

16.06.2011
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2011, Liên hiệp các hội Văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thành lập đoàn văn nghệ sĩ do nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội làm Trưởng đoàn tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Vũng Tàu và đi thực tế sáng tác tại một số tỉnh phía Nam từ ngày 23/5 đến 06/6/2011. Trong thời gian 15 ngày, Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và thiết thực.

Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Vũng Tàu

Kết quả sáng tác của văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác tại Vũng Tàu gồm: Tập nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn Các lễ hội vùng biển miền Trung của Trần Hồng; tập thơ Những mảnh chiều của Ngân Vịnh;tập thơ Lá thức của Vạn Lộc; Chương 1 và 2 trường ca Đồng vọng sông Hàn của Lê Anh Dũng; ca khúc Vũng Tàu bên anh mùa xuân của Quang Thành; tranh Bản mới (phấn màu) và Vốn cổ (khắc gỗ) của Trần Thị Cúc; tranh Mùa hạ (sơn dầu) của Trần Nhơn; nhiều file ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh, Nguyễn Vĩnh Phan, Lê Hải.

Đoàn đã đến thăm và giao lưu với Hội Văn học-Nghệ thuật Cần Thơ, Hội Văn học-Nghệ thuật Bạc Liêu, Hội Văn học-Nghệ thuật Cà Mau và thực tế sáng tác ở Mũi Cà Mau- nơi địa đầu Tổ quốc.

Những địa danh văn hóa-lịch sử và những thắng cảnh của các tỉnh được tham quan, thực tế đã trở thành nguồn tư liệu quí giá đối với các văn nghệ sĩ trong đợt thực tế sáng tác, góp phần bổ sung vốn sống và cảm hứng sáng tạo để anh chị em trong đoàn sáng tác thêm nhiều tác phẩm có chất lượng gắn với cuộc sống hiện tại.

Vân Như