Nhà thơ Hữu Thỉnh gặp gỡ văn nghệ sĩ Đà Nẵng

14.07.2014

Tối ngày 13/7/2014, nhà thơ Hữu Thỉnh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã có buổi nói chuyện về tình hình văn học nghệ thuật giai đoạn mới tại Hội trường Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng.

Nhà thơ Hữu Thỉnh gặp gỡ văn nghệ sĩ Đà Nẵng

Buổi nói chuyện được tổ chức theo lời mời của Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng nhân Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch tại Đà Nẵng từ ngày 13/7 đến 14/7/2014 để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014.

 

Đến dự có Ban lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT, Ban Chấp hành 9 Hội chuyên ngành và đông đảo văn nghệ sĩ thành phố.

 

 

Tại  buổi nói chuyện, nhà thơ Hữu Thỉnh đã trao đổi thông tin thời sự văn học nghệ thuật về nội dung những nét mới, những vấn đề khó khăn vướng mắc hiện nay, việc chuẩn bị đại hội các Hội chuyên ngành Trung ương tiến tới đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhiệm vụ trong thời gian đến của văn học nghệ thuật cả nước, đặc biệt xác định trách nhiệm hưởng ứng chủ trương sáng tác về chủ đề biển đảo của văn nghệ sĩ đối với Tổ quốc.

 

 

 

Đây là sinh hoạt chuyên đề thời sự văn học nghệ thuật bổ ích, giúp văn nghệ sĩ thành phố có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và cập nhật về tình hình văn học nghệ thuật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức để sáng tác những tác phẩm đáp ứng yêu cầu thực tế và nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của công chúng.

 

Lê Bình Hiên