Viết trong đêm khó ngủ - Thơ Tôn Nữ Ngọc Hoa

05.08.2013
...

Giật mình lại nhận ra mình

Vơi đêm giấc vẫn chưa thành . Vẫn chưa…

..

Viết trong đêm khó ngủ - Thơ Tôn Nữ Ngọc Hoa

Đêm nghe mưa giọt mái tranh

Lá rơi tiếp lá run cành vườn sau

Tiếng chim thảng thốt ngọn cau

E chừng gió

Rét luồn vào cánh non

 

Vẩn vơ nghĩ dại nghĩ khôn

Nhớ xa xôi chợt ngùi thương kề gần

Nhớ ngày qua thưở vừa xuân

Thương bây giờ

Buổi quẩn quanh tờ vò

 

Vẩn vơ nghĩ vẩn vơ lo

Ráo hoanh hai mắt, ngẩn ngơ như là…

Nhủ thầm ngoan nhé hỡi ta

Ngủ đi thôi

Bỗng tiếng gà đổ nhanh

 

Giật mình lại nhận ra mình

Vơi đêm giấc vẫn chưa thành . Vẫn chưa…

Ngoài hiên giọt nhặt giọt thưa

Giọt rơi chìm tiếng chuông chùa nhẹ buông

 

Trong tôi mưa cũng thầm tuôn

Giọt thương giọt nhớ giọt buồn hòa âm

Chao ôi!

Còn nữa bao đêm

Giấc không thành, giấc mơ quên không về.

 

T.N.N.H