Bầy chim đang bay - Thơ Đinh Công Thủy

29.08.2013
...

Kìa

bầy chim đang vỗ cánh

chúng bay theo hướng mặt trời của chúng

không ngôn từ

...

Bầy chim đang bay - Thơ Đinh Công Thủy

Kìa bầy chim đang vỗ cánh

chúng khao khát một cuộc ra đi

lớp vỏ bọc cứng cáp thời ấu thơ không che chắn nổi ham muốn cuồng nộ

bẩm sinh của loài lông vũ

khi tầng tầng lớp mây xốp tự do không thiên vị mời gọi bồng bềnh.

 

Kìa

bầy chim đang vỗ cánh

chúng bay theo hướng mặt trời của chúng

không ngôn từ

 

Kìa

bầy chim đang vỗ cánh

chúng chấp nhận sự rơi rụng qua những chân trời chớp giật

và tỏa sáng.

 

Đ.C.T