Bờ bãi riêng tôi – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

11.04.2017

Mỗi ngày sông mỗi đi xa
chảy vơi một ít quê nhà của tôi
mẹ xa,
em cũng xa rồi 
cỏ xanh thôi gắng đắp bồi ngày xưa

Bờ bãi riêng tôi – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Mỗi ngày sông
mỗi lưa thưa
bến hoang vu tiếng sớm trưa gọi đò
lao xao tóc gió không ngờ
thổi lay phay tự hư vô thổi về
Cát im lặng một miền quê
bỗng dồn dập bước chân về giục vang
ven sông cải đã hoa vàng
nắng mê mải chở mùa sang tìm người
Mông lung ngồi ngó mây trời
cò bay như thả buồn rơi mắt mình


N.N.T