Ca dao cho biển – Thơ Tú Anh

11.03.2018

Mẹ gửi về phía đó câu ca dao

Biết mùa nhiều gió sóng làm sao dám ngủ

Thương biển thức như lời ru ngàn thưở

Có đêm nào mát chạm giấc không con

Ca dao cho biển – Thơ Tú Anh

Mẹ vẫn thường đì ngược bóng hoàng hôn

Chỉ để ngóng cánh hải âu mải chơi lạc bạn

Cả trăm điều thắc thỏm mà nào đâu dám nhắn

Chỉ xin mỗi sớm mai nắng vẫn sẽ lên vàng

 

Tổ quốc là gì mẹ chưa từng nói một lần

Nhưng ngày sóng rách đau mẹ dắt tay con đưa ra phía biển

Chạy ngược về thắp lên mộ cha nén hương không lời hẹn

Thấy muôn nẻo xanh màu khúc ca dao

 

Chắc thương cánh cò thức trắng cả chiêm bao

Nên thư con chỉ gói đầy mặt trời và tiếng hát

Mẹ nhon nhón khẽ tay sợ chạm dòng chữ nào lấm láp

Vết khói hương cho đồng đội về khơi

 

Ai ru phía sóng cồn lời non nước... ầu ơi

Những người lính rồi lớn như cây phong ba giữa muôn trùng gió cả

Biển sẽ nói cho con Tổ quốc là gì con ạ

Để yên lòng mẹ ngủ với ca dao.

 

T.A