Chờ một người xa – Thơ Hồ Anh Tuấn

05.12.2014

Cất nỗi nhớ mùa đông

Vào trái tim chật chội

Bước qua cửa giao thừa

Thấy mùa xuân đứng đợi


Chờ một người xa – Thơ Hồ Anh Tuấn

Áo xuân lỏng cúc cài

Chim khách kêu ngoài ngõ

Ra đón nào thấy ai

Bẽ bàng bông đào đỏ


Lao xao lũ gái nhỏ

Kéo xuân đi qua nhà

Em khép xuân sau cửa

Lại chờ một người xa

 

Tuổi xanh đến vội vã

Rồi vội vã ra đi

Em đã cho tất cả

Sao vẫn còn si mê?

 

Hết chia tay mùa đông

Lại đón mùa xuân đến

Em như con đò hẹn

Tự chở mình qua song.

H.A.T