Chủ tịch Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Mỹ thuật

07.10.2014

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 đã làm việc với BCH Hội Mỹ thuật vào sáng ngày 07/10/2014.

Chủ tịch Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Mỹ thuật

Tham dự buổi làm việc có họa sĩ Hồ Đình Nam Kha-Chủ tịch, họa sĩ Lê Huy Hạnh-Phó chủ tịch, họa sĩ Trần Thị Cúc, họa sĩ Võ Thanh Tịnh, họa sĩ Đặng Công Tuấn-Ủy viên BCH Hội Mỹ thuật. 

 

Các ủy viên BCH Hội Mỹ thuật đã phát biểu tập trung về thành tựu, hạn chế và giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động cùng những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Liên hiệp Hội và UBND thành phố. 

Các ý kiến đã nêu được thành tựu nổi bật của Hội Mỹ thuật trong nhiệm kỳ VII là phối hợp tổ chức Liên hoan Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên năm 2013 tại Đà Nẵng đạt kết quả tốt, được Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao về sự thành công của Liên hoan; bên cạnh đó cũng làm rõ hạn chế tồn tại lớn nhất là chưa đồng thuận, gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Hội. 

Tại buổi gặp mặt, BCH Hội Mỹ thuật đã nêu lên giải pháp cần chú trọng việc tổ chức giao lưu, phối hợp hoạt động giữa các Hội chuyên ngành; tạo điều kiện cho Hội được tham gia thảo luận những vấn đề liên quan đến Hội, tổ chức những hoạt động mang tầm quốc gia và quốc tế và quan tâm về kinh phí để chủ động triển khai hoạt động nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII một cách hiệu quả. 

Nhiều đề xuất đối với Chủ tịch UBND thành phố như quan tâm xem xét việc xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng vừa đảm bảo được đặc trưng vùng miền vừa mở rộng giới thiệu tác phẩm của mỹ thuật trong nước và thế giới; cấp kinh phí xuất bản tập sách mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng đã được BCH Hội Mỹ thuật nêu lên với tinh thần trách nhiệm cao.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất đối với Liên hiệp Hội và UBND thành phố. Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp Hội cũng đã trao đổi một số nội dung cụ thể: khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua; chú ý đào tạo đội ngũ trẻ thông qua việc tham gia giảng dạy mỹ thuật trong các tường phổ thông và xây dựng CLB họa sĩ trẻ; phát huy nội lực trong việc tự tạo kinh phí hoạt động; chú trọng về lý luận phê bình mỹ thuật để góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo; tham gia cộng tác giới thiệu tác phẩm, biên tập mỹ thuật và cung cấp thông tin hoạt động với Tạp chí Non Nước và Trang Thông tin điện tử của Liên hiệp Hội; sẽ đề xuất những yêu cầu thiết thực trong việc xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng về thiết kế, lưu trữ và trưng bày tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao của họa sĩ Đà Nẵng, các vùng miền, nước ngoài, các sáng tác về Đà Nẵng nhằm đảm bảo qui mô về giá trị và chất lượng phục vụ.  

Đỗ Lý