Chủ tịch Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Văn nghệ dân gian

02.10.2014

Sáng ngày 01/10/2014, nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng đã có buổi làm việc với BCH Hội Văn nghệ dân gian. Đây là buổi làm việc đầu tiên của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 với Hội.

Chủ tịch Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Văn nghệ dân gian

BCH Hội Văn nghệ dân gian gồm nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe-Chủ tịch, nhà nghiên cứu Văn Thu Bích-Phó chủ tịch, nhà nghiên cứu Nguyễn Thuận-Phó chủ tịch, nhà nghiên cứu Võ Văn Hoàng và nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Thân-Ủy viên cùng nhà nghiên cứu Trần Hồng-Chi hội Phó Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Đà Nẵng tham dự buổi làm việc.            


 

Tại buổi làm việc, nhiều nội dung cụ thể về thành tựu, hạn chế và giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động cùng những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Liên hiệp Hội và UBND thành phố đã được trao đổi trên tinh thần cởi mở và xây dựng.

 

Nhiều ý kiến phát biểu của các ủy viên BCH Hội Văn nghệ dân gian đã làm rõ thêm thành tựu nổi bật của Hội Văn nghệ dân gian trong nhiệm kỳ VII là hoạt động xuất bản với 17 tác phẩm, trong đó có 3 tác phẩm lớn: Ẩm thực đất Quảng, Tập tục lễ hội đất Quảng, Nghề và làng nghề truyền thống đất Quảng; bên cạnh đó cũng nhìn nhận hạn chế tồn tại lớn nhất là việc thực hiện công tác điền dã chưa đạt hiệu quả.

 

Trên cơ sở đặc thù và thực tế của Hội, BCH Hội Văn nghệ dân gian đã nêu lên giải pháp cần chú trọng về quyền độc lập của các hội, phân bổ kinh phí hoạt động, thành lập Hội đồng lý luận-phê bình văn học nghệ thuật và Quỹ sáng tác văn học nghệ thuật thành phố nhằm góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội VIII và xây dựng mối quan hệ công vụ giữa Hội và Liên hiệp Hội ngày một tốt hơn.

 

BCH Hội Văn nghệ dân gian cũng đã nêu đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố quan tâm xem xét lại tính chất đặc thù của hội chuyên ngành; thay đổi cách nhìn, thái độ đối với văn hóa-văn học nghệ thuật; tập trung thực hiện Chương trình 6 trong Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 1991 của UBND thành phố triển khai Nghị quyết 23 của Thành ủy Đà Nẵng.

  Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất đối với Liên hiệp Hội và UBND thành phố và trao đổi về một số nội dung cụ thể: sẽ phân cấp một số quyền hạn cho BCH các Hội chuyên ngành, nghiên cứu về định mức phân bổ kinh phí hợp lý để các Hội chuyên ngành chủ động trong tổ chức hoạt động; xúc tiến việc  thành lập Quỹ sáng tác văn học nghệ thuật thành phố; đề nghị thành phố xác định lại vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội và thành lập Hội đồng nghệ thuật do Liên hiệp Hội chủ trì  để phù hợp và ngang tầm phát triển của văn học nghệ thuật thành phố.

 

Theo kế hoạch, Chủ tịch Liên hiệp Hội sẽ lần lượt làm việc với 8 Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật trong những ngày đầu tháng 10/2014.

 

Minh Tâm