Đại hội Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

18.08.2018


Chuẩn bị tiến tới Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp Hội) khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024, được sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong 2 ngày 17/8 và 18/8/2018.

Đại hội Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội chính thức diễn ra vào sáng ngày 18/8/2018 tại Cung Thiếu nhi thành phố Đà Nẵng. Đến dự có TS-Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ  tịch  Liên hiệp Hội, ông Lê Hoàng Phúc - Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng thành phố, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan trong thành phố, đại diện Ban chấp hành 8 Hội chuyên ngành Văn học - Nghệ thuật  thành phố.

 62 hội viên trên tổng số 103 hội viên Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng đã tham dự Đại hội.

 Đại hội đã nghe trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành, các tham luận đề cập đến những vấn đề đáng quan tâm trong hoạt động âm nhạc ở Đà Nẵng và thảo luận đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo để khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đưa hoạt động âm nhạc thành phố lên một bước phát triển mới.

 

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội và đại diện lãnh đạo Hội Âm nhạc Việt Nam phát biểu chào mừng đại hội, biểu dương những đóng góp của Hội Âm nhạc đối với hoạt động âm nhạc Đà Nẵng và cả nước thời gian qua và mong muốn Hội tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 7 thành viên, Ban kiểm tra gồm 3 thành viên.

Ban Chấp hành

 

1/ Nhạc sĩ Trương Duy Huyến       : Chủ tịch

2/ Nhạc sĩ Văn Thu Bích                : Phó Chủ tịch     

3/ Nhạc sĩ Nguyễn Nhẫn               : Phó Chủ tịch     

4/Nhạc sĩ Nam An                        : Uỷ viên

5/ Nhạc sĩ Nguyễn Đức                : Ủy viên

6/ Nhạc sĩ Trương Quang Đức     : Ủy viên

7/ Nhạc sĩ Cao Tâm                     : Ủy viên


Ban Kiểm tra

 

1/ Nhạc sĩ  Trương Quang Đức       : Trưởng ban

2/ Nhạc sĩ  Nguyễn Minh Đức         : Uỷ viên

3/ Nhạc sĩ  Trần Lành                     : Uỷ viên

  

Nhạc sĩ Trương Duy Huyến, Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 phát biểu nhận nhiệm vụ và xác định trách nhiệm lãnh đạo hội viên thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đã thông qua với những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 để xứng đáng với sự quan tâm, tạo điều kiện và mong đợi của lãnh đạo và công chúng yêu thích âm nhạc của thành phố.
 

1/ Về sáng tác: Tiếp tục phát huy thế mạnh của sáng tác ca khúc thanh nhạc, từng buớc nâng tầm, khuyến khích sáng tác khí nhạc, hợp xướng. Thể nghiệm và tìm kiếm những phương cách mới trong sáng tác, trong hình thức biểu hiện. Tổ chức trại sáng tác, thực tế sáng tác, tọa đàm theo từng chủ đề cụ thể. Tổ chức giao lưu, giới thiệu tác phẩm mới trên sóng phát thanh – truyền hình và ở những cơ quan, đơn vị, trường học trong và ngoài thành phố. Thực hiện và phát hành nhiều tuyển tập ca khúc, album Audio, Video giới thiệu tác phẩm của hội viên.

2/ Về biểu diễn: Tiếp tục phát huy hình thức biểu diễn âm nhạc tại các Hội thi, Hội diễn, Liên hoan đến Âm nhạc đường phố, Âm nhạc học đường, Âm nhạc giải trí nhóm bạn, Âm nhạc gia đình v.v… tạo điều kiện giúp các ban, nhóm nhạc nâng cao tính chuyên nghiệp, tiến đến thành lập các câu lạc bộ nhạc dân tộc, nhạc semi- Classic.

3/ Về Lý luận – Phê bình: Phát hiện và bổ sung lực lượng nghiên cứu-lý luận-phê bình, nâng cao chất lượng, trao đổi, thảo luận về chuyên môn. Ðộng viên khích lệ những bài viết nhanh, nhạy và thiết thực đối với tình hình âm nhạc của thành phố và đất nước nhằm định hướng cho phong trào trong sáng tác, biểu diễn và nhu cầu hưởng thụ âm nhạc của công chúng.

4/ Về đào tạo và giảng dạy: Gắn kết và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học trong thành phố để đẩy mạnh hoạt động.

5/ Về tổ chức Hội: Chú trọng nâng cao trình độ hội viên, ưu tiên phát triển hội viên mới ngành biểu diễn, nghiên cứu-lý luận-phê bình và hội viên nữ. Theo dõi, giúp đỡ và giới thiệu những hội viên có đủ điều kiện và năng lực kết nạp Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Bảo vệ và hỗ trợ hội viên thực hiện quyền tác giả thông qua Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

6/ Về hoạt động phong trào: Tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn và hoạt động phục vụ chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố, đất nước, đặc biệt là Ngày Âm nhạc Việt Nam với hiệu quả cao. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các hội bạn trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng hoạt động.

7/ Về Website của Hội: Củng cố, nâng cấp website của Hội và phát huy hiệu quả để trở thành diễn đàn giới thiệu, quảng bá tác phẩm của nhạc sĩ Ðà Nẵng và hoạt động của Hội.

                

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đại biểu dự đại hội.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

 

Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, Chủ tịch Hội Âm nhạc nhiệm kỳ 2013 - 2018 trình bày
báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

 

Nhạc sĩ Lưu Văn Bình, Trưởng ban kiểm tra trình bày báo cáo kiểm tra.

 

 

TS - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu chào mừng đại hội.

 

 

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ  tịch  Liên hiệp Hội phát biểu tại đại hội.

 

 

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam-Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam,
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ  tịch  Liên hiệp Hội trao bằng khen cho tập thể và cá nhân Hội Âm nhạc về thành tích hoạt động
trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

 

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội.

 

 

Nhạc sĩ Trương Duy Huyến, Chủ tịch Hội Âm nhạc nhiệm kỳ 2018 - 2023 phát biểu bế mạc đại hội.

 

 Đinh Trang